Adatvédelmi irányelvek:

 

 1. Adatkezelő: Kihez fordulhat, ha kérdése van?

Neve: Baranyai Liza ev. KATA

Cím: Budapest, 1164  Cinke utca 13/2

Elérhetőség: liza.baranyai@gmail.com

A jelen tájékoztató az Adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 

 1. Adatkezelés célja: Milyen adatokat kérünk, és mire használjuk azokat?

Adatkezelés jogalapja: Tanácsadói szerződés 

A kezelt adatok köre: Név, Email cím szerződéskötéskor

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.1. Ügyfelek nyilvántartása

Befizetések bizonylatainak megőrzése és nyilvántartása pénzügyi számviteli kötelezettségek igazolásához.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, Email cím, Szervezeti adatok

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.2.  Hírlevél feliratkozás

HÍrlevélhez csatlakozók gyűjtése és a csatlakozás igazolása, dokumentálása.
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: Név, Email cím, dátuma,
Adatkezelés tervezett határideje: visszavonásig

2.3 Kommunikáció eDM, DM, telefon

Értesítés küldése a tevékenységről, kampányokról, támogatók megkeresése emailben és telefonon, szervezettekkel közös rendezvények kezelése, születésnapi köszöntő küldése.
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: Email cím, Postacím, Név, Telefonszám, Informatikai naplófájl, Születési dátum, Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.4  Adminisztráció, munkaszervezés, munkahatékonyság növelés

Bejövő számlák kezelése, nyilvántartása és átadása a könyvelésnek, kapcsolattartás a partnerekkel
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – A vállalkozó jogos érdeke a munkaszervezés hatékonyságának növelése érdekében adatkezelést végezni
A kezelt adatok köre: Név, Postacím
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.5. GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, érintetti igények, kérdések
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség
Kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye
Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

2.6 Kapcsolattartás szerződött partnerek képviselőivel:

A kapcsolattartó azonosítása, a többi kapcsolattartótól való megkülönböztetése
Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása
Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumainak kezelése
Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés
Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke üzleti partnereinek kapcsolattartóinak adatait kezelni a szerződés teljesítése érdekében.
A kezelt adatok köre: Név, Postacím, Email cím, Telefonszám, Egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszűnését követő 4. év március utolsó munkanapján.

2.7. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása Érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról értesítés, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
A kezelt adatok köre: Email cím, Telefonszám, Név, Postacím

Az Érintett valamely korábbi szolgáltatás igénybevételével megadta az Adatkezelő számára az adatait. Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban tájékoztatja az Érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.
Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

 1. Érintettek köre: Kinek az adatait kezeli a Vállalkozó?

A Vállalkozó szerződött partnereinek, ügyfeleinek adatait kezelem.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az Adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: postai- és futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltató, vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltatók, utazási irodák, repülő társaságok, biztosító társaságok, szálláshely szolgáltatók, eDM szolgáltatók, CRM szolgáltatók, telemarketing cégek, jogi tanácsadók, GDPR tanácsadó, üzleti tanácsadók, közösségimédia-oldalak, webes alkalmazás szolgáltatók.

4.1. Az EGT országain kívüli országokba történő adattovábbítás és garanciai

Az Adatkezelő az alábbi címzetteknek, mint adatfeldolgozónak továbbítja a felhasználók adatait:
Nem EGT tagállam címzettje Az adattovábbítás garanciái

Google
Az adattovábbítás garanciája: EU-U.S. Privacy Shield

Facebook
Az adattovábbítás garanciája: EU-U.S. Privacy Shield

Az adattovábbítás garanciája: 2004/915/EK bizottsági határozat alapján készült adatátadási megállapodás

 

 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az Adatkezelő a 4. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. 

 

 1. Az Érintettek jogai

Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik Adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – teljesíti vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 

 1. Analitikai szolgáltatások, sütik

Az Adatkezelő sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google, Facebook) követőkódjait használja oldalstatisztikák készítésére, felhasználói érdeklődés és demográfiai adatok, valamint a webhelyen tanúsított viselkedés mérésére. Ezen felül az Adatkezelő érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásból vagy közönségadatokból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat használhat általános webhelyi jelentéskészítés és fejlesztés, továbbá hirdetésremarketinglistákon való felhasználás céljából.
A fentiek célja, hogy internetes felületeinket folyamatosan fejlesszük, internetes felületeink és a kampányainkhoz kapcsolódó hirdetések hatékonyságát növeljük.
A Google által elérhetővé tett Hirdetési beállítások weboldalon letiltható a Google Analytics szolgáltatás a Display típusú hirdetések esetében, valamint testre szabhatóak a Google Display Hálózat hirdetései.
Ezen felül az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetés letiltható, az itt elérhető böngészőmodul segítségével. WordPress analitikai szolgáltatások honlaplátogatásokról.
Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk. Ha nem szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás kikapcsolható ezen a linken.
További információ a cookie-k használatáról az allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes útmutató is található a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvassa el a készüléke kézikönyvét.
Az oldal használatával elfogadja a technikai adatok és cookie-k fentiek szerinti felhasználását. Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

 1. Jogorvoslat

Kérés vagy probléma esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és igyekszünk azt mihamarabb rendezni. Ha valamivel mégsem elégedett, vagy úgy érzi, jogsérelem érte, az alábbi intézményekhez fordulhat.
Bármely Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu