Vészhelyzeti forgatókönyv

Szerző: | 2021. szept. 26. | Legfrissebb cikkek

Face-Rapid-Response-Research-500x327Az alábbi cikk kifejezetten a gyors reagálású, watchdog szervezetek számára lesz hasznos, olyan szervezeteknek, amelyek a – többnyire előre nem látható -környezeti, társadalmi vészhelyzetek azonnali megoldására koncentrálnak. Ilyen vészhelyzetek Magyarországon sem ismeretlenek legyen szó akár a vörösiszap katasztrófáról vagy egy, a demokratikus működést aláásó törvénytervezetről stb. Ilyen esetekben hatalmas nyomás nehezedik a szervezetre és munkatársaira, hogy hatékony, gyors, és szakmailag megalapozott választ adjanak a kihívásra.

Az alábbiakban pontokba szedem azokat a feladatokat, amelyek segítik egy ilyen, struktúrált reakció létrehozását a szervezet részéről.

A helyzet kezdeti értékelése & Az első aktivítások 72 órán belül

Ideális esetben az első 72 órán belül megtörténik a döntés az ügy felkarolásáról, illetve az első akció is. Ekkor a szervezet még az elsők között tud reagálni az adott helyzetre és képes meglovagolni azt a társadalmi közbeszédet, amely általában jellemzi ezeket a témákat. Tehát fontos, hogy mi tematizáljuk elsőként az ügyet, a mi szervezetünk véleménye, felvetései határozzák meg azt, hogy miként beszélnek a későbbiekben mások a témáról.

Nemzetközi szervezet részeként, amennyiben a működésünk ezt megköveteli, ebben a periódusban, az értékelési és döntési szakaszban történik meg a szervezet központjával való egyeztetés.

Használjunk előre elkészített checklist-et, hogy rendezetten, a stratégiai céljainknak megfelelően tudjunk reagálni és döntéseket hozni az aktuális kihívásokra.

Kiindulási adatok:

a.) Mi történik? Mit tudunk arról, ami történik? Mi az, amit nem tudunk még a történtekről? Mennyire megbízhatóak a forrásaink?
b.) Hol van a probléma? Országhatárokon átnyúló, regionális, helyi stb.?
c.) A szervezet tevékenységi köreihez kapcsolódóan milyen a probléma súlyossága?
d.) Mi a legvalószínűbb forgatókönyve a válságnak? Van várható kimenetele a történéseknek? Milyen megoldás várható? Milyen végkifejlettel lennénk mi, szervezetileg elégedettek?
e.) Mivel jár a szervezet részvétele az ügyben és mivel a távolmaradása?
f.) Kinek van a legtöbb megbízható és pontos információja arról, hogy mi történik?
g.) Milyen hatással van a helyzet a kormányra? Mi várható a kormány és a hatóságok részéről?

Emergency

Az iroda feladatai az első 72 órában:

a.) Az ügy jellegének és súlyának mérlegelése alapján milyen munkatársak vesznek részt a folyamatban, illetve milyen priorítással dolgoznak az ügyön?

b.) Milyen várható időbeli kifutása van a témának? Lehetnek hosszútávú hatások, de magához a gyors reagáláshoz kapcsolódó megváltozott munkamenet általában 4-8 hétig tart.

c.) Vizsgáljuk meg milyen szereplők befolyásolhatják az ügy kimenetelét pozitív vagy negatív irányba, ezek lehetnek politikusok, vállalati lobbi, vagy más nonprofit szervezetek, akik támogathatják vagy nehezíthetik a munkánkat.

d.) Ha az esemény jellege megköveteli, akkor a helyszín megtekintése, bejárása, valamint a helyi lakosokra gyakorolt hatásának felmérése.

e.) Riportolási rendszer, riportolási szempontok kialakítása, vagy a már előkészített implementálása.

A cikk a következő hetekben folytatódik…

Schmidt Gergő